Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2018/2019

Školy zaradené do programu JA Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2018/2019

Na tejto stránke nájdete zoznam škôl zaradených do programu JA Aplikovaná ekonómia po zaslaní prihlášky (pridávame postupne manuálne, nezbieha to automaticky, takže pridanie môže chvíľku trvať :-)). Školy, ktoré majú druhý ročník nájdete uvedené nižšie na stránke.

Školy budú zoradené podľa času zaslania prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy JA Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP=JA Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP=Etika v podnikaní. *AE = JA Aplikovaná ekonómia, *PvCR II = Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma)
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia.

Škola Učiteľ Triedy JA Firma JA UEaP JA EvP Program
Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2 Ing. Slávka Kollárová   1 x x   AE
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1 x x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x     AE
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x x AE
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Luciana Hudcovicová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová   1 x x   AE
Školy zaradené do programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma) v školskom roku 2018/2019
Škola Učiteľ Triedy JA Firma JA UEaP JA EvP Program
Banská Štiavnica, SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9 Ing. Renáta Krištoffová  1 x     PvCR II
Bratislava, Súkromné Gymnázium Galileo School, Dudvážska 6  Andrea Lysá  1 x     PvCR II
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Erika Kurajdová  1 x     PvCR II
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová  1 x     PvCR II
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv.Martian 5 Ing. Petra Liščáková  1 x     PvCR II
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová  1 x     PvCR II
Krupina, Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová  1 x     PvCR II
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Dagmar Stančíková  1 x     PvCR II
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing.,Mgr. Anna Bránická  1 x     PvCR II
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková  1 x     PvCR II
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Eleonóra Benková  1 x     PvCR II
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Jana Hamarová  1 x x   PvCR II
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Katarína Gajdošová  1 x     PvCR II
Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Sylvia Suchanová  1 x     PvCR II
Trebišov, Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov, Komenského 1963/10 Ing. Martina Tirpáková  1 x     PvCR II
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  1 x x   PvCR II
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Mgr. Denisa Abafiová  1 x x   PvCR II
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová  1 x     PvCR II
Školy, ktoré majú 2. ročník JA Aplikovanej ekonómie

Školy, ktoré majú 2. ročník, sú zoradené podľa abecedy.

Škola Učiteľ Triedy JA Firma JA UEaP JA EvP Program
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1   x   AE
Bratislava, Evanjelické gymnázium, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1   x   AE
Bratislava, Galileo School, Hradská 85 PhDr. Ivana Klimová   1 x     AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1   x   AE
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1   x   AE
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   1   x   AE
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Ida Szabóová   1 x     AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x   AE
Košice, SSOŠE Tercium, Palackého 14 Ing. Katarína Šeboková   1   x   AE
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   1   x   AE
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková   1   x   AE
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   1   x   AE
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   2     x AE
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x   AE
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anna Drahovská   1   x x AE
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x x   AE
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1   x   AE
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1   x x AE
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   1   x   AE
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x   AE