Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

pre študentov JA FirIEm

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu aplikovaná ekonómia bol zaevidovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2017/971:78-10E0 s platnosťou od 4. októbra. 2017.

(Týmto dátumom sa ruší platnosť doterajšieho organizačného poriadku súťaží evidovaného pod číslom 2016-9485/42538:84-10E0 s platnosťou od 14. 10. 2016.)

Pripravili sme pre Vás:

Súťaže
Ďalšie príležitosti