Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Job Shadowing

registrácia je ukončená. pozrite si zoznam zaradených študentov na tejto stránke.

JA Slovensko, v rámci iniciatívy ESP Further opportunities (ESP ďalšie príležitosti), pripravuje každoročne v spolupráci so spoločnosťami IBM International Services CentreAT&T Global Network Services Slovakia aktivitu s názvom Job Shadowing - tieňovanie manažérov.

Job Shadowing sa v školskom roku 2017/2018 uskutoční 20. júna 2018, a to nasledovne:

Registrovať sa môžu iba tí študenti, ktorí sú v aktuálnom školskom roku 2017/2018 zapojení do programu JA Firma. V prípade veľkého záujmu uprednostníme držiteľov ESP certifikátu. Vďaka podpore spoločnosti AT&T a IBM je účasť na aktivite pre študentov bezplatná. Pri registrácii si študent volí mesto, v ktorom sa chce zúčastniť Job Shadowingu (garantujeme) a v prípade Bratislavy aj firmu, v ktorej preferuje tieňovanie absolvovať (negarantujeme). Finálny zoznam zaradenia študentov do firiem bude zverejnený na tejto stránke 13. júna 2018.

Pre študentov bude zabezpečené občerstvenie. Cestovné hradí vysielajúca organizácia. Job Shadowing je jedinečnou príležitosťou pre študentov stráviť jeden pracovný deň tieňovaním manažéra v reálnej firme. Študenti sa dozvedeli, čomu sa manažéri venujú, aké sú ich zodpovednosti, ale aj to, ako samotné pracovisko funguje a aké sú jeho hlavné charakteristiky. Job Shadowing spája študentov s praxou a poskytuje informácie o rôznych kariérnych možnostiach. Táto skúsenosť inšpiruje mladých ľudí byť podnikavými a umožňuje im učiť sa základným zručnostiam, ktoré im pomôžu stať sa budúcim hodnotným aktívom akéhokoľvek zamestnávateľa.

Pozrite si materiály z predchádzajúcich ročníkov Job Shadowingu:
2017 2016
Job Shadowing v AT&T: Facebook, Google+ Facebook, Google+
Job Shadowing v IBM Facebook , Google+ Facebook, Google+

 

Kontakt: Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk

 

Partneri