Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Job Shadowing

JA Slovensko, v rámci iniciatívy ESP Further opportunities (ESP ďalšie príležitosti), pripravilo v spolupráci so spoločnosťami IBM International Services CentreAT&T Global Network Services Slovakia aktivitu s názvom Job Shadowing - tieňovanie manažérov. Job Shadowing sa v školskom roku 2017/2018 uskutočnil 20. júna 2018, a to nasledovne:

Registrovať sa mohli iba tí študenti, ktorí boli v aktuálnom školskom roku 2017/2018 zapojení do programu JA Firma. Vďaka podpore spoločnosti AT&T a IBM bola účasť na aktivite pre študentov bezplatná.

Pre študentov bolo zabezpečené občerstvenie. Cestovné hradila vysielajúca organizácia. Job Shadowing je jedinečnou príležitosťou pre študentov stráviť jeden pracovný deň tieňovaním manažéra v reálnej firme. Študenti sa dozvedeli, čomu sa manažéri venujú, aké sú ich zodpovednosti, ale aj to, ako samotné pracovisko funguje a aké sú jeho hlavné charakteristiky. Job Shadowing spája študentov s praxou a poskytuje informácie o rôznych kariérnych možnostiach. Táto skúsenosť inšpiruje mladých ľudí byť podnikavými a umožňuje im učiť sa základným zručnostiam, ktoré im pomôžu stať sa budúcim hodnotným aktívom akéhokoľvek zamestnávateľa.

Pozrite si materiály z predchádzajúcich ročníkov Job Shadowingu:
2017 2016
Job Shadowing v AT&T: Facebook, Google+ Facebook, Google+
Job Shadowing v IBM Facebook , Google+ Facebook, Google+

 

Kontakt: Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk

 

Partneri