Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Certifikát podnikateľských zručností ESP

dôležitý OZNAM: na základe rozhodnutia organizácie JA slovensko sa v školskom roku 2018/2019 projekt entrepreneurial skills pass nebude realizovať. za pochopenie ďakujeme. 

Entrepreneurial Skills Pass - ESP (www.entrepreneurialskillspass.eu) je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov. Študenti prostredníctvom reálnej podnikateľskej skúsenosti získajú potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie na to, aby si dokázali založiť svoj vlastný podnik alebo vedeli, ako sa úspešne zamestnať.

Základom je reálna podnikateľská skúsenosť počas školského roka. Študenti prácou v skupinách a pod vedením svojich učiteľov a biznis konzultantov zakladajú a riadia JA Firmy, realizujú svoje nápady v praxi a rozvíjajú širokú paletu podnikateľských kompetencií a zručností.

Druhou časťou je nástroj sebahodnotenia študentov, ktorý mapuje ich celkový pokrok v JA Firme. Posudzovanými kľúčovými podnikateľskými kompetenciami sú kreativita, vytrvalosť, vynaliezavosť, sebavedomie, iniciatíva, tímový duch a zmysel pre zodpovednosť.

Záverečný test preverí podnikateľské, ekonomické a finančné vedomosti študentov, ktoré získali počas práce v JA Firme.

Záverečným testom sa proces nekončí. Certifikát ESP otvára študentom dvere k ďalším príležitostiam.

Certifikátu ESP sa dostáva na európskej úrovni čoraz väčšej pozornosti:

  • Publikácia ERT (European Round Table of Industrialists) – strana 9, certifikát ESP ako kľúčová iniciatíva pre posilnenie podnikateľského prístupu
  • Správa JRT (Joint Research Center) – strana 71-96, certifikácia ESP prezentovaná ako odporúčaná iniciatíva pre vyučovanie podnikateľstva ako kľúčovej kompetencie
  • Letters of Endorsement - zoznam podporovateľov projektu na európskej úrovni.

Sme veľmi radi, že na Slovensku podporu projektu vyjadrila oficiálnym listom Prešovská univerzita.

Pozrite si aj oficiálne video o ESP certifikáte.

 

Zaujal vás tento projekt? Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na nižšie uvedenom kontakte alebo

Kontakt

Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk