JA Firma

vzdelávací program

Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť programov JA Aplikovaná ekonómiaJA Podnikanie v cestovnom ruchu II. V tejto fáze výučby si študenti zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu JA Firma veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Okrem zvládnutia teórie študenti získajú podnikateľské zručnosti, postoje, správanie, čo zahŕňa aj:
 • kreatívne myslenie a riešenie problémov,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • sebadôveru,
 • tímovú prácu a schopnosť viesť tím,
 • vyjednávanie a rozhodovanie,
 • stanovovanie cieľov a riadenie času (time-management),
 • riadenie rizík.
Študenti sa naučia ako
 • získať finančné prostriedky predajom akcií,otvoriť a používať bankový účet,
 • realizovať prieskum trhu,
 • spolupracovať na vytvorení podnikateľského plánu,
 • vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu,
 • propagovať svoje výrobky a služby,
 • predávať svoje výrobky a služby,
 • spravovať firemné financie,
 • prezentovať na veľtrhu.

A na záver ešte jeden citát od učiteľky programu JA Firma, Mgr. Evy Wolfovej z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach: „Na začiatku školského roka máte v projekte deti, na jeho konci sa dívate na mladých, sebavedomých a zodpovedných ľudí, ktorí Vám dospeli pred očami. JA Firma zmení študentov a Vám pripomenie, prečo ste sa kedysi stali učiteľom a prečo ním stále ešte ste.“